TV& VIDEO

khất thực

Sư giả lại đi khất thực tại lễ hội chùa Bà, Bình Dương

Sư giả lại đi khất thực tại lễ hội chùa Bà, Bình Dương

VTV.vn - Nhiều đối tượng giả danh nhà sư đi khất thực, để xin tiền du khách vẫn tái diễn ở lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở tỉnh Bình Dương.