TV& VIDEO

khí CO2 trong khí quyển

​Nồng độ khí CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục

​Nồng độ khí CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục

VTV.vn - Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ cho biết, trong năm 2015, tốc độ gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển năm 2015 đã đạt mức cao kỷ lục trong hàng nghìn năm qua.