TV& VIDEO

khí hậu biến đổi

Vùng chuyên canh hồng Lâm Đồng có nguy cơ xóa sổ

Vùng chuyên canh hồng Lâm Đồng có nguy cơ xóa sổ

VTV.vn - Khí hậu biến đổi thất thường và sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại hồng ăn quả ngoại nhập khiến nhiều nông dân đã phá bỏ hàng loạt diện tích hồng để trồng loại cây khác.