TV& VIDEO

khiếm khuyết

Giao lưu người khuyết tật tự chủ xóa bỏ mặc cảm

Giao lưu người khuyết tật tự chủ xóa bỏ mặc cảm

Hướng tới Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, sáng nay (1/12), tại Hà Nội đã diễn ra một giao lưu ý nghĩa: Người khuyết tật tự chủ xóa bỏ mặc cảm mang tên Vút bay.