TV& VIDEO

Khmer Nam Bộ

Cúng trăng - Nét đẹp văn hóa của người Khmer Nam Bộ

Cúng trăng - Nét đẹp văn hóa của người Khmer Nam Bộ

VTV.vn - Mặc dù nghi thức cúng trăng ít nhiều có sự thay đổi nhưng về cốt lõi, nó vẫn thể hiện được nét đẹp tinh thần, giá trị văn hóa trong đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ.