TV& VIDEO

khó dạy

Ngôi nhà chung cho trẻ khuyết tật...

Ngôi nhà chung cho trẻ khuyết tật...

 Lâu nay, Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật thị xã Ninh Hòa luôn là địa chỉ tiếp nhận các em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nhiều làng biển tỉnh Khánh Hòa.