TV& VIDEO

khô hạn nặng

Nông dân Đăk Lăk khôi phục sản xuất sau nắng hạn

Nông dân Đăk Lăk khôi phục sản xuất sau nắng hạn

VTV.vn - Trong đợt khô hạn kéo dài năm nay, tỉnh Đăk Lăk có trên 50.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có gần chục nghìn ha bị mất trắng, chủ yếu là cây cà phê và lúa nước.