TV& VIDEO

khoa cử

Cử nhân, thạc sĩ quay lại học trung cấp

Cử nhân, thạc sĩ quay lại học trung cấp

Tại TP.HCM, ngày càng nhiều người tốt nghiệp ĐH-CĐ, thậm chí thạc sĩ nhưng quay trở lại học trung cấp, học nghề. Nhiều người ví von đây là quá trình liên kết ngược và những sinh viên này là những học viên “học sau Đại học”.