TV& VIDEO

Khoa học quốc tế

Các kỳ thi Khoa học quốc tế: Việt Nam sánh ngang những nước giàu

Các kỳ thi Khoa học quốc tế: Việt Nam sánh ngang những nước giàu

VTV.vn - Việt Nam là ngoại lệ của giáo dục thế giới khi là nước có thu nhập thấp nhưng kết quả tại các kỳ thi Khoa học quốc tế có thể sánh ngang những nước giàu.