TV& VIDEO

khoa học viễn tưởng

Bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" sản xuất đồng tiền riêng

Bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" sản xuất đồng tiền riêng

VTV.vn - Các nhà sản xuất bộ phim nổi tiếng "Chiến tranh giữa các vì sao" đã cho ra mắt đồng tiền riêng, mang hình những nhân vật nổi tiếng trong phim.