TV& VIDEO

khoản lãi

Chính phủ yêu cầu EVN không được để thiếu điện trong năm 2014

Chính phủ yêu cầu EVN không được để thiếu điện trong năm 2014

Trong năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, không được để xảy ra tình trạng thiếu điện như một số năm trước đây.