khoán sản

VTV hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài THQG Lào

VTV hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài THQG Lào

 Ngày 23/5/2013, tại nước CHDCND Lào, Đài THVN đã tổ chức Lễ Tổng kết dự án Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Đài TH Quốc gia Lào.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive