TV& VIDEO

khoán thu phí BOT

Tổng cục Đường bộ tính chuyện khoán thu phí BOT

Tổng cục Đường bộ tính chuyện khoán thu phí BOT

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ đã đề xuất phương án “khoán thu phí” các trạm BOT để tăng cường việc giám sát công tác thu phí đường bộ một cách chặt chẽ, minh bạch, chống thất thoát.