TV& VIDEO

khoản tiền lớn

iPhone 6 sẽ có giá... 50 triệu đồng?

iPhone 6 sẽ có giá... 50 triệu đồng?

Sở hữu iPhone 6 ngay trong thời điểm ra mắt cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá cao nhất.