TV& VIDEO

khoản tiền

Rửa tiền 140 tỉ USD mỗi năm qua cá cược thể thao

Rửa tiền 140 tỉ USD mỗi năm qua cá cược thể thao

Các tổ chức tội phạm đang sử dụng việc đánh cược các sự kiện thể thao để rửa những khoản tiền lên tới 140 tỉ USD mỗi năm.