khoe thân

Cuộc đua kỳ thú: Thí sinh lấy trăn làm khăn quàng cổ

Cuộc đua kỳ thú: Thí sinh lấy trăn làm khăn quàng cổ

Ở tập 2, các đội chơi được trải nghiệm một lộ trình đua dài 500 km với 5 thử thách khác nhau.