TV& VIDEO

khoét hầm tìm vàng phu vàng

“Phu vàng đi dễ khó về…” - Chuyện kể từ những phu vàng bỏ trốn

“Phu vàng đi dễ khó về…” - Chuyện kể từ những phu vàng bỏ trốn

Đã có liên tiếp những vụ bỏ trốn của các phu vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây. Đằng sau chuyện này, có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó là do tình trạng lao động khổ sai cũng như những hiểm nguy tại các bãi vàng trái phép.