TV& VIDEO

khối băng

Mỗi bức ảnh một thông điệp (VIDEO)

Mỗi bức ảnh một thông điệp (VIDEO)

Những bức ảnh mà nếu nhìn thật chậm và kỹ, thì nó có thể giúp nâng cao nhận thức của mỗi người, thúc đẩy và cổ vũ hành động "Vì một thế giới công bằng hơn, tốt đẹp hơn".