Khối C

Khối trường Công an bỏ xét tuyển tổ hợp Văn - Sử - Địa

Khối trường Công an bỏ xét tuyển tổ hợp Văn - Sử - Địa

VTV.vn - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) vừa có thông báo chính thức về phương án tuyển sinh hệ chính quy năm 2017.