TV& VIDEO

khối đất

Mưa lũ và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương

Mưa lũ và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương

 Tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cơ bản đã chấm dứt. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình hình mưa lũ và sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp.