khối hiệp ước

NATO sẽ chưa kết nạp thành viên mới thời gian tới

NATO sẽ chưa kết nạp thành viên mới thời gian tới

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã loại trừ khả năng mở rộng nhanh chóng.