TV& VIDEO

khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH

Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi

Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi

VTV.vn - Nợ đọng BHXH trong 5 tháng đầu năm 2016 tại TP.HCM tăng và khó đòi với những quy định liên quan mới được áp dụng.