khối liên minh

Nhìn lại một năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu có hiệu lực

Nhìn lại một năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu có hiệu lực

VTV.vn - Ngày hôm nay (5/10), đánh dấu 1 năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu chính thức có hiệu lực.