TV& VIDEO

khói mù lan rộng

Mù khô bất thường tiếp tục bao trùm Nam Bộ

Mù khô bất thường tiếp tục bao trùm Nam Bộ

VTV.vn - Đã hơn 4 ngày, hiện tượng mù khô bất thường bao trùm nhiều địa phương tại khu vực Nam Bộ vẫn chưa chấm dứt.