TV& VIDEO

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(VTV.vn) - Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị ngoại bang của nhân dân ta.