TV& VIDEO

khơi thông kênh rạch

Người dân TP.HCM chung tay khơi thông kênh rạch chống ngập

Người dân TP.HCM chung tay khơi thông kênh rạch chống ngập

VTV.vn - Tại quận Thủ Đức (TP.HCM), nhiều hộ dân ở các khu phố đã tập trung lại, định kỳ vệ sinh khơi thông, cùng nhau bảo vệ hệ thống kênh rạch chống ngập trên địa bàn.