TV& VIDEO

khôn cùng

Người đàn bà nghèo viết thư kêu cứu chồng, con

Người đàn bà nghèo viết thư kêu cứu chồng, con

 Với sự cùng cực của đau khổ, bản thân đau yếu, con bị bệnh hiểm nghèo, chồng bị ung thư phổi, chị Quỳnh chỉ còn biết cầu cứu sự hảo tâm của tất cả mọi người...