TV& VIDEO

khôn nguôi

Cuộc đua kỳ thú sẽ "ác liệt" nhất từ đầu đến giờ

Cuộc đua kỳ thú sẽ "ác liệt" nhất từ đầu đến giờ

Trong tập này, các đội lần đầu tiên phải dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc, trải nghiệm một cuộc sống nguyên thủy trong suốt 3 ngày 2 đêm.