TV& VIDEO

không cần

Việt Nam có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao

Việt Nam có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang diễn ra nghiêm trọng trên thế giới, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách những nước có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất.