TV& VIDEO

không chấm điểm

Tiếp tục không chấm điểm Tiểu học năm học 2015-2016

Tiếp tục không chấm điểm Tiểu học năm học 2015-2016

VTV.vn - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, trong đó, Bộ đã nêu lên nhiều nội dung nổi bật.