TV& VIDEO

không được hút thuốc

Thanh niên Singapore dưới 21 tuổi sẽ không được hút thuốc

Thanh niên Singapore dưới 21 tuổi sẽ không được hút thuốc

VTV.vn - Đây là một trong bốn đề xuất nhằm hạn chế việc hút thuốc lá mà Singapore vừa đưa ra để lấy ý kiến công chúng.