TV& VIDEO

không gian ảo

Găng tay cầm nắm đồ vật trong không gian ảo

Găng tay cầm nắm đồ vật trong không gian ảo

VTV.vn - Chiếc găng tay thông minh sử dụng công nghệ thực tế ảo VR sẽ giúp bạn thực sự cầm nắm một món đồ vật trong không gian ảo.