không gian rộng

Phố hàng rong thứ hai tại TP.HCM mở cửa

Phố hàng rong thứ hai tại TP.HCM mở cửa

VTV.vn - Phố hàng rong Bách Tùng Diệp sẽ hoạt động từ 6h - 9h và từ 11h - 14h hàng ngày.