TV& VIDEO

không kém phần

"Đột nhập" nhà chung Project Runway Vietnam 2014

"Đột nhập" nhà chung Project Runway Vietnam 2014

Cùng VTV Online thăm nơi ăn, chốn ở của top 12 Project Runway Vietnam 2014 trước khi chương trình lên sóng.