không kích tại thành phố Aleppo

Giao diện thử nghiệm VTVLive