không kích trường học ở Yemen

Giao diện thử nghiệm VTVLive