TV& VIDEO

không ngủ

Người đàn ông ở Quảng Nam gần nửa thế kỷ... không ngủ

Người đàn ông ở Quảng Nam gần nửa thế kỷ... không ngủ

VTV.vn - Tại huyện miền núi huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam có một người đàn ông hơn 40 năm nay chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.