TV& VIDEO

không phải khủng bố

Vụ tấn công Sở Cảnh sát Mỹ không phải khủng bố

Vụ tấn công Sở Cảnh sát Mỹ không phải khủng bố

VTV.vn - Vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố Dallas ngày 13/6 không liên quan đến khủng bố và tay súng thực hiện vụ này chỉ hoạt động đơn lẻ.