TV& VIDEO

không thể nào quên

Rực rỡ lễ diễu hành hoa hồng đặc sắc ở Pasadena

Rực rỡ lễ diễu hành hoa hồng đặc sắc ở Pasadena

Lễ diễu hành hoa hồng Pasadena hàng năm tại bang California, Mỹ là một trong những lễ diễu hành hoa quy mô lớn nhất và đẹp nhất thế giới.