TV& VIDEO

không tiếp nhận người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài

Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài

VTV.vn - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài.