TV& VIDEO

không trung

Hệ thống hiển thị hình ảnh trong không trung

Hệ thống hiển thị hình ảnh trong không trung

Các kỹ sư người Ba Lan đã phát triển một hệ thống hiển thị tương tác sử dụng hơi nước, cho phép người dùng xem và kiểm soát hình ảnh giữa không trung.