TV& VIDEO

không vận

Nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên đã tới Ba Lan

Nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên đã tới Ba Lan

Những binh lính Mỹ đầu tiên đã tới Ba Lan sau khi Washington thông báo điều một lực lượng gồm 600 quân nhân tới các nước vùng Baltic trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng trầm trọng.