TV& VIDEO

Khu công nghiệp Vũng Áng

Yêu cầu lắp thiết bị kiểm tra khí thải tại Vũng Áng

Yêu cầu lắp thiết bị kiểm tra khí thải tại Vũng Áng

VTV.vn - Ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Formosa lắp thiết bị kiểm soát tự động khí thải.