TV& VIDEO

Khu di tích Đền Hùng

Hàng triệu lượt du khách về dự lễ hội Đền Hùng năm 2016

Hàng triệu lượt du khách về dự lễ hội Đền Hùng năm 2016

VTV.vn - Theo thống kê sơ bộ của Ban quản lý khu di tích Đền Hùng, dự kiến khoảng 7 - 8 triệu lượt khách hành hương về dự lễ hội Đền Hùng năm 2016.