TV& VIDEO

Khu đô thị Ecopark

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

VTV.vn - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tại Khu đô thị Ecopark vừa khai giảng khóa đầu tiên với 2 ngành học là Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.