TV& VIDEO

Khu liên hợp

Nhà máy xử lý rác thải đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động

Nhà máy xử lý rác thải đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động

VTV.vn - Tại thị xã La Gi (Bình Thuận), giai đoạn 1 Khu liên hợp và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ đã đi vào hoạt động.