TV& VIDEO

Khu liên hợp

Hiệu quả xử lý, tái chế chất thải ở Bình Dương

Hiệu quả xử lý, tái chế chất thải ở Bình Dương

VTV.vn - Bình Dương có một khu xử lý, tái chế chất thải theo quy trình khép kín đầu tiên ở phía Nam.