TV& VIDEO

khu nhạy cảm

Nên hay không việc quy hoạch 'khu nhạy cảm'?

Nên hay không việc quy hoạch 'khu nhạy cảm'?

VTV.vn - Nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra sau đề suất gom tập trung các dịch vụ nhạy cảm để quản lý của Chi cục phòng chống tệ nạn TP.HCM.