TV& VIDEO

khu trú

Ung thư thanh quản có thể chữa được nếu phát hiện sớm

Ung thư thanh quản có thể chữa được nếu phát hiện sớm

 Hiện nay, ung thư thanh quản đang có xu hướng tăng nhanh. Bệnh ung thư thanh quản là bệnh hết sức nguy hiểm, tuy nhiên người bệnh hoàn toàn có thể giữ được sức khỏe và giọng nói nếu được phát hiện sớm.