TV& VIDEO

khu trung tâm

Ukraine thiếu điện trầm trọng trong mùa Đông

Ukraine thiếu điện trầm trọng trong mùa Đông

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng trong mùa Đông năm nay.