TV& VIDEO

khu vực tập trung

Ứng cử viên gốc Việt thắng cử thị trưởng tại Mỹ

Ứng cử viên gốc Việt thắng cử thị trưởng tại Mỹ

Lần đầu tiên tại Garden Grove, thành phố đông người Việt ở Quận Cam, bang California, Mỹ có ứng viên gốc Việt thắng cử ghế Thị trưởng.